Hjem

Havebrugsforeningen Sundeved

Havebrugsforeningen Sundeved befinder sig for foden af Dybbøl Mølle,

og er bestemt et besøg værd.

Det er den mindste, af de fire kolonihaveforeninger i Sønderborg by.

I denne forening, står præmiehaverne i kø, og kolonisterne er meget glade for at vise deres haver frem.

 

Haveforeningen har et højt aktivitetsniveau bland andet i kraft af et flittigt festudvalg, der gennem årene har sørget for afholdelse af Sct. Hans-fester, sommerfester og loppemarkeder.

Foreningen afholder også årlige standerhejsninger, generalforsamlinger og lørdage med fællesarbejde

Se billeder fra vores forening HER

 

Kredsen har nu udgivvet sin aktivitetskanelder for 2017

Se den HER:

https://www.kredssdj.com/

Velkommen til vores hjemmeside

Næste arrangement er:

 

Generalforsamling

den 27. februar 2017

 

D A G S O R D E N:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Valg af stemmeudvalg

 

3. Bestyrelsens beretning (den skriftlige beretning følger)

 

4. Regnskab for 2016

 

5. Budget for 2017

 

6. Indkomne forslag

 

7. Valg af bestyrelse og udvalg

 

Bestyrelse. Følgende er på valg:

 

Næstformand (Hardy Johannsen) (for 2 år)

 

Kasserer Christian T. Jacobsen (for 2 år)

 

Bestyrelsesmdl. John Hansen (for 2 år)

 

Suppleanter: Kamma Grau-Christensen og Erik Bertelsen (for 1 år)

 

Revisor. På valg er: Anne Marie Hovesen (for 2 år)

 

Revisorsuppleant: Finn Jeppesen (for 1 år)

 

Vurderingsudvalg. På valg er:

 

Peter Michelsen og Ernst-Otto Guttzeit (for 2 år)

 

Suppleanter: Jens Krogh Nydal og Andreas Albers (for 1 år)

 

Havebedømmelsesudvalg. På valg er:

 

Kamma Grau Christensen (for 2 år)

 

Suppleant: Ingelise Jeppesen (for 1 år)

 

Kredsens repræsentantskab. Følgende er på valg (for 1 år):

 

Preben Sørensen, Hardy Johannsen, Christian T. Jacobsen

 

og Kamma Grau-Christensen.

 

8. Eventuelt

 

 

Webmaster Eva T. Jacobsen, shbf@live.dk

Følg os på Facebook.

Det er foreningens elektroniske opslagstavle.